تروریست های سلفی سوریه حدقلا ۴۰ نفر از اعضای روستای معان را قتل عام کردند

آنتی وار چهل نفر از اعضای روستای استراتژیک معان در سوریه که آخرین مکانی است که تروریست ها برای قطع خطوط تدارکاتی نیروهای اسد در آن تلاش می کنند بدست تروریست های سلفی کشته شدند.surr
آخرین برآوردها حدود 40 نفر تلفات است که بیست تن انها زمانی که تروریست ها قصد ورود به روستا را داشتند با اسلحه به دفاع از روستا پرداختند و جان خود را از دست دادند و در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز دیده می شود.
اعضای اقلیت علوی در هر کجای سوریه از طرف تروریست ها در خطر هستند و در صورتی که این روستا را برای دراز مدت در دست خود داشته باشند انتظار می رود تعداد اهالی روستا که کشته می شوند بیشتر شود.

Advertisements