ادوارد اسنودن:دولت بریتانیا برای جاسوسی از سکس و حقه های کثیف استفاده و وبلاگ نویسان ایرانی را رصد می کند!

ادوارد اسنودن جاسوسان بریتانیا از رابطه جنسی و حقه های کثیف استفاده می کنند.جاسوسان بریتانیا در برابر مردم از هکرها گروه های تروریستی جنایتکاران مشگوک و آزاد کردن ویروس های کامپیوتری به سیستم ها و جاسوسی روی روزنامه نگاران و دیپلومات ها هم اکنون با استفاده از رابطه جنسی اهدف مورد نظر را فریک و به تله می اندازند.
او از این طرح بعناون تله عسل نام برد که سرویس های جاسوسی بریتانیا با استفاده از سرویس های دوستیابی بطور فیزیکی به افراد مورد نظر نزدیک شده و بریتانیایی ها از تله عسل برای باج خواهی از افراد قربانی استفاده می کنند و بعدا فرد را بی اعتبار می کنند
وی اشاره کرد که همه روزنامه نگاران در معرض آسیب هستند.
همچنین ادامه داد بریتانیا از طریق پست های وبلاگ ها در ایران نیز برای جاسوسی استفاده می کند.و یکی دیگر از روش ها برای جاسوسی استفاده از هویت وجعلی و جمع کردن اطلاعات در رسانه های اجتماعی از افراد است.لینک کامل خبر

snowden

Advertisements